за нас
КОНКУРЕНТ-90 е българско архитектурно бюро с повече от 20 години опит в проектирането на сгради в областта на културата, на хотелски и жилищни сгради, индустриални сгради. Признание за успешно проектиране са получили сгради като хотелския комплекс в местността Катарино, в полите на Рила до гр.Разлог, хотели в гр.Банско, проекти за културното наследство и редица еднофамилни сгради в страната. Като екип с натрупан голям опит КОНКУРЕНТ-90 изпълнява проектиране във всички фази и с обхват градоустройство, архитектурно проектиране, интериор, количествени сметки, надзор на строителното изпълнение и координация на специалистите, участващи в проектирането и в строителния процес.

Бюрото се ръководи от Бисер Хантов и Дамян Томалевски и в него работят още 6 души - архитекти, строителен инженер и технически сътрудник.

КОНКУРЕНТ-90 се счита за пряк наследник на архитектурните разбирания на двама изтъкнати български архитекти – Богдан Томалевски и Лозан Лозанов, с когото бюрото продължава да работи и до днес.