Имотът на сградата е разположен в южната част на гр.Банско. Достъпът до имота е от две страни - северна и южна. Основен принцип при градоустройственото решение е хармоничното вписване на сградата в околната среда, следвайки конфигурацията и денивелацията на терена, както и желанието за постигане на високо качество на обитаване на сградата. Сградата има линеен характер, съобразно формата на имота и е отворена на югозапад към планината. Сградата е изпълнена от стоманобетонна скелетна конструкция. Всички зидове вътрешни и външни са от газобетонни блокчета. Външните облицовки са от дърво камък и мазилка.