Имотът, в който се предвижда изграждането на хотелски комплекс е разположен в центра на град Разлог, на мястото на съществуващ хотел.
Ъгловата форма на имота определя и формата на сградата. Основна цел на проекта беше съчетаването на атракциите в подобен комплекс, спокойната почивка в зоната на хотелските стаи и представителността на централна градска сграда. Сградата има характер, съобразно формата на имота и притежава по- голям фронт на юг , което съвпада и с красивата гледка към планината.Общодостъпните зони, както и тези за обслужването са разположени на първите два етажа и в сутерена. Горните нива са изцяло определени за хотелските стаи.

Основен фактор при избора на функционалната схема на сградата е наличието на пешеходната зона и канала по южната граница на имота. Проектът включваше корекция на северния бряг на канала и оформяне на по-голямо водно огледало с водни ефекти и осветление.
При разработката на фасадите са използвани следните основни принципи: естествени материали, третиране на отделните фасадни планове с различни материали, използване на стъклени прозрачни плоскости за навеси и стрехи. Основната фасадна плоскост се изпълнява с двуцветна дъсчена обшивка между изпъкнали навън дървени ребра.