Обектът е разположен в ъглов парцел на кръстовището на ул.”Ал. Стамболийски” и ул. “Екзарх Йосиф” и практически е първата значителна сграда от влизането в гр. Разлог посока м.“Предела”. Съществуващата сграда е изградена през 80-те години на миналия век и е предназначена за общежитие.

Проектът имаше за цел, усвояване на покривния етаж на сградата , разширение на сутерена и партерния етаж да се превърне в хотел, покриващ изисквания за категория три звезди.

Конструкцията е монолитна, скелетна, технология пакетно-повдигани плочи със стоманобетонни шайби. Проектът предвиждаше реконструкция на всички нива, без промяна на конструкцията. Новата функция на сградата наложи промени в разпределението на етажите, оформянето на санитарни възли към всяка стая, при запазване на конструктивната схема.

По фасадите бяха предвидени следните видове работи : почистване и реновиране на съществуващата видима тухлена зидария, топлоизолация на лентообразните зони на плочите и боядисване с фасадна боя, подмяна на съществуващата дървена с нова PVC дограма в цвят –дърво, изпълнение на тухлен корниз на последното ниво и цветна минерална мазилка по северната фасада, както и такава по новите стени на партерния етаж.