Обектът се намира на около 5 км североизточно от гр. Банско и 5 км източно от гр. Разлог, в с. Баня с прекрасен изглед към планинските вериги на Пирин.
На север имотът граничи с минерален плаж, на изток с река Конешица, на запад с улица. Проектът предвижда изграждането на хотел в северния край на имота, в близост до минералния плаж и групи от самостоятелни и редови жилищни сгради в южната част. Достъпът от пътя ще бъде в северната част.

В изпълнение на заданието се проектират две жилищни зони с различен характер на обитаване – самостоятелни къщи и апартаментни сгради. Около вътрешна алейна мрежа се обособяват самостоятелни двуетажни жилищни сгради, разработени във варианти 90 кв.м и 180 кв.м със собствени зелени площи, ориентирани в югозападна посока така, че всяка от тях да има хубав поглед към Пирин.

В източната част на имота покрай реката се ситуират три и четириетажни сгради апартаментен тип. Всяка от тях има едностранно разположени апартаменти на изток или юг и необходимите общи площи към тях Така разположени всички сгради притежават добър поглед и изложение.

Материалите, които ще се използват при фасадното третиране на всички сгради ще са предимно дъсчени обшивки, облицовки с камък и тухла. Стремежът е използването на мазилки да бъде сведено до минимум. Използваните естествени материали придават обобщен образ на целия комплекс и усещане за топлина и уют, необходими и желани от собствениците на къщите и гостите на хотела.