Настоящата разработка представлява идеен проект за реконструкция на съществуваща сграда за търговия – Градски универсален магазин, намираща се в центъра на гр. Благоевград. Разположението на сградата спрямо площад „България” определя естествения и традиционен главен вход – източният ъгъл на сградата.

Целта на реконструкцията на Градския универсален магазин е свързана със съживяване на сградата, и подобряване на функциите й.
Обхватът на реконструкцията се изразява в: премахване на последния етаж и реализация на нов с подходяща височина и лека стоманена конструкция; премахване на външния асансьор; реконструкция на етажните плочи с отваряне на по-големи пространства в централната част; нови вертикални комуникации – ескалатори и вътрешен панорамен асансьор; затваряне на прозорците на всички нива, по три от фасадите; актуализиране на фасадите

Последният покривен етаж се изгражда наново с лека метална конструкция. Етажът е почти изцяло остъклен, съдържа панорамен ресторант и няколко магазина.

Фасадата на сградата, в зоната на еркера е решена като зелена мембрана от различни пълзящи растения пред същинската стена.

Това решение е естествено продължение на първоначалния замисъл на проектанта на сградата (върху стените е изпълнена решетка от алуминиеви профили) и е подкрепено от липсата на остъкляване по фасадите. Чрез светлинна режисура ще се създаде образ на архитектурния обем, различен от дневното възприятие.

Ефектът от променяща се през различните сезони фасада и присъствието на естествена зеленина ще създаде неповторим облик на сградата и пространство пред нея ще се превърне в любимо и желано място за жителите и гостите на града.