НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС СГРАДА НА ГОДИНАТА 2005
Обектът се намира на около 5км северозападно от гр. Разлог на южен склон с прекрасен изглед към планинските вериги на Пирин.
Теренът е с площ от 30 дка, като съществуващата сграда е разположена в централната му част, леко изместен на запад.
Входът на комплекса е предвиден от североизточния ъгъл на терена, на вертикална кота съвпадаща с нивото пред главния вход на хотела.
В изпълнение на заданието, освен реконструкцията на съществуващата сграда се проектират едноетажни и двуетажни жилищни сгради, разработени във варианти –49кв.м, 74кв.м и 74кв.м +79 кв.м.

Къщите са ситуирани на отделни групи , следващи хоризонталите на терена и свързани помежду си. Всяка къща е разположена в самостоятелен имот.Предвижда се вътрешна пътна/алейна мрежа, обслужваща целия комплекс. Къщите са проектирани с дървена конструкция, предварително изработена в работилница на отделни елементи/стени/ и сглобени на обекта.

Материалите, който се използват при фасадното третиране на всички сгради са предимно дъсчени обшивки, облицовки с камък и тухла. Стремежът е използването на мазилки да бъде сведено до минимум. Покривите са изпълняват с битумна хидроизолация – шиндли. Използваните естествени материали придават обобщен образ на целия комплекс и усещане за топлина и уют, необходими и желани от собствениците на къщите и гостите на хотела.