Обектът се намира на около 5км северозападно от гр. Разлог на южен склон с прекрасен изглед към планинските вериги на Пирин, непосредствено до съществуващия SPA Комплекс “КАТАРИНО”.
Комплекс “КАТАРИНО” представлява хотелски комплекс от апартаментен тип, изграден от отделни единици.
Комплекс “КАТАРИНО” се състои от апартаментни единици и обслужващи части , които със своето разнообразие и богатство създават среда с много висока категория за почивка и конгресен туризъм.

Материалите, който се използват при третирането на всички сгради са предимно дъсчени обшивки и облицовки с камък. Стремежът е образът на този комплекс да допълни и обогати впечатленията на посетителя от съществуващия СПА Катарино .