Обектът се намира в югозападно от гр. Враца, на около 3 км от пещерата „Леденика”, на югоизточен стръмен склон с изглед към Балкана. Имотът е отреден за курортно строителство още през 60-те години на ХХ-ти век. През изминалите години са били построени профсъюзен почивен дом и около 40 броя паянтови бунгала.

Поставената пред проектантския колектив задача се състои в това да бъде възродена курортната дейност в обхвата на селището. Това може да се случи само при създаване възможно най-широк спектър от атракции в цивилизована обитаема среда, като се спазва определена неприкосновеност на личното пространство за всеки обитател на отделните жилищни сгради.

Проектното предложение съдържа следните насоки: логична подредба на отделните функционални зони (хотелска, жилищна, спортна и обслужваща) и изграждането на транспортни и инфраструктурни връзки между тях, решаване проблема на паркирането в имота; реконструкция на почивния дом в хотел; изграждане СПА център с басейни; подмяна на бунгалата с по-малко на брой жилищни сгради, оборудвани за пълноценно обитаване и обслужвани от инфраструктурата на селището; създаване спортен център, около който да бъдат групирани разнообразни атрактивни спортни дейности

За създаване единство в архитектурния образ материалите за фасадното третиране на всички сгради са дървени видими конструкции, дъсчени обшивки и облицовки с камък. Стремежът е използването на мазилки да бъде сведено до минимум.
Покривите са изпълняват с керамични/метални шиндли. Използваните естествени материали придават обобщен образ на целия комплекс и усещане за топлина и уют, необходими и желани от собствениците и посетителите.