СЪВРЕМЕНЕН МУЗЕЕН ЦЕНТЪР се изгражда в централната част на град София – кв.500 и представлява реконструкция на съществуващи сгради и обединяването им в цялостен комплекс.

Намесата на проекта в градоустройствено отношение е по-скоро в желанието на проектантите да изнесат същността на музея извън интериора . Това се постига чрез формиране на информационни стени; създаване на обособено външно изложбено пространство към бул. Васил Левски.

Формира се общ , спокоен силует в който единствената доминанта са шпиловете на съществуваща сграда на галерията за Чуждестранно изкуство. Избора на материалите за фасадно оформление също има за цел обединяването на сградите от целия ансамбъл. Бял камък , полиран , близък до този от фасадите на галерията за Чуждестранно изкуство е използван при облицовки на новите части.

Пре фасадиране, състоящо се от нова окачена към съществуващата фасада стъклена мембрана. Тази мембрана е съставена от два вида стъкло – тонирано непрозрачно отразяващо стъкло в зоните на изложбените зали и тонирано прозрачно стъкло в зоните с необходимост от осветление.
Главния вход на комплекса се запазва от площад Александър Невски според изискването на заданието. Основни вертикални комуникационни елементи са две групи с асансьори и стълбища , разположени в общото пространство от двете страни на главния вход.