Решението на станция 20 е продиктувано от: стремеж към най-икономично решение; възможността да се реши входния вестибюл на ниво терен; пресичането на бул.Кръстьо Пастухов с новоформираната пешеходна зона по трасето на топлопровода. Вкопаването на топлопровода ще обхване и зони извън очертаната територия на конкурса.
Логично следствие на цитираните фактори (тунел под пътя, кръстовище на пешеходна зона и булевард) е дъгообразното повдигане на булеварда и разполагането на входния вестибюл под най-високата част на тази дъга.
Предимствата на този подход са ясни: директен достъп към входа – без рампи, стълбища и асансьори; естествено осветление на цялата метростанция(включително перона); формиране на покрито/открито пространство под пътя и площадно пространство пред входа към метростанцията, кръстовище на две пешеходни зони и разполагане на голяма велостанция.
Местоположението на метростанцията, нейното районно значение и категоричното желание за икономичност на проектното решение, водят до предложените редуцирани комуникации между двете нива, състоящи се от стълбище, един ескалатор и асансьор.