Представеният проект си поставя за решаване следните основни задачи: подходът към метро станцията и нейния вход; пресичането на бул.Кръстьо Пастухов с пешеходната зона; обемно пространственото решение на интериора в двете нива на метро станцията;
Главния подход е избран откъм бул.Проф.Цветан Лазаров. Обществения терен за озеленяване създава възможност достъпът да се реши през площадно пространство, разположено на ниво вестибюл и свързано с булеварда чрез открити рампи и стълба.
Създава се атрактивно публично пространство в околната градска среда. Така ще бъдат разпределени максимално равномерно подхождащите потоци от пътници. Пешеходната зона ще поеме, чрез създадените вело трасета, и разрастващия се контингент от велосипедисти. С понижаването на терена и откъм северната страна се осигурява желаното естествено осветление на пероните.
Основен приоритет при разработването на метро станцията е максималното пространствено обединяване на входния вестибюл и пероните. Това е решено чрез групиране на служебните помещения в средата на входното ниво, върху линиите на метрото. Самият обем на служебните помещения получава специфично пластично и цветово третиране, което ще го превърне в запомнящия се знак на метро станция 20.