Конкурс за обемно устройствено решение за територията на жилищно-ваканционен комплекс Форос”


Разположен в северната част на бургаския квартал Крайморие, комплексът представлява уникална възможност за съчетаване на археологически находки с модерна среда за обитаване, разработена върху свободен от застрояване просторен живописен терен. Комплексът „Форос” представлява устойчива общност за около 7000 жители.
Представената концепция провежда максимата всички сгради, без изключение да имат поглед към морето, което ги прави равностойни като качество на обитаване и стойност.
Търсено е изграждането на единен организъм, чиято жизненост да оправдава разполагането на неговите съставни части.
За основа на устройствената композиция е избрана линеарна структура по протежение на главната улица от западната й страна, чрез която се подчертава характеристиката на терена и се формира четлив силует както от морето, така и при подхода от сушата. Този композиционен „гръбнак” от свързани сгради е разработен със специфична планировка (коридорен тип), организираща големия брой малки жилища (до 48 кв.м), които получават добрите изложения и поглед към морето и на изток и на запад. Това решение улеснява и подпомага временното отдаване под наем на тези жилищни единици.
Значението на „Гръбнака” е подсилено и с разполагането на магазини и офиси в първите два етажа, което осигурява оживлението в тази така важна за живота на комплекса зона. Осигурените двуетажни паркинги спомагат за интензивното ползване от обитателите на сградата.
Развитието на застройката извън „гръбнака” е главно в посока изток-запад, напречно на терена, с оглед благоприятния изглед към морето и добрата естествена вентилация на междужилищните пространства, както и използването на теренната денивелация за покрито паркиране под сградите.
Центърът на комплекса представлява група от сгради с обществено предназначение и е логично продължение и завършек на архитектурната композиция.
В основата на така създадената пространствена композиция е поставен Градския площад „Форос”, изграден на нивото на пристанището. Около него са проектирани основните обществени сгради:
Хотел 5*, Търговски комплекс, Казино, Яхт (морски) клуб, Група сгради ситуирани на самото пристанище с непосредствени и присъщи за тази зона функции- пазар, ресторанти, кафенета.
Основна цел при композирането на тези сгради е създаване на типично и запомнящо се пространство, обогатено от красотата на морето и оживлението на всяко пристанище.
Паркирането в центъра е осигурено на нивото на площада. Пешеходният достъп до площада е осигурен чрез просторна рампа-променада, развита под част от търговска сграда с прилежащи магазини и бар-сладкарница.
Съществен елемент от съдържанието на комплекса е сградата на супермаркета и здравния център.
Значително внимание е отделено на археологическото наследство на територията, представено от руините на крепостта и останките от църквата на манастира „Св.Георги”. Отчитайки тяхната значимост и важна роля в целия комплекс, предлагаме изграждане на тематични зони в два квартала с обществено предназначение.